Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Srdce člověka

Článek na internetu zveřejníme později.

 

Časopis si můžete koupit na této adrese: www.milost.cz/logos/predplatneSouvisející články

Vyhorenie|Logos 3 / 2010 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Nech sa srdce dá do pôvodného stavu|Logos 5 / 2015 | Redakce |Skutečný příběh
Boh má záujem o každého človeka|Logos 2 / 2016 | Redakce |Skutečný příběh
Úspech, peniaze alebo ľudská láska človeka neuspokoja|Logos 10 / 2014 | Redakce |Skutečný příběh
Morálny vývin dieťaťa a rodinná výchova|Logos 4 / 2012 | Oľga Betková|Vyučování