Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

V láske a k láske

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

ISIS pokračuje v rabovaní, zabíjaní a ničení. Ježiš pokračuje v láske a obnove skrze tvoje dary.|Logos 6 / 2015 | Jaroslava Marcienková|Aktuálně
Svedectvo rodiny Dzuriakovcov|Logos 1 / 2012 | Redakce |Skutečný příběh
Pokračujeme|Logos 1 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujme|Logos 5 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Ako mať harmonické manželstvo|Logos 4 / 2010 | Gloria Copeland|Rodina