„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Viera, ktorá prenáša hory

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Abrahámova viera|Logos 10 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Viera je poslušnosť|Logos 5 / 2015 | Daniel Šobr |Zamyšlení
Viera pre vzťahy|Logos 1 / 2011 | Gloria Copeland|Vyučování
Viera priniesla zmenu|Logos 12 / 2019 | Daniel Šobr |Rozhovor
Kresťanské spoločenstvo Živá viera|Logos 3 / 2017 | Redakce |Představujeme