Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Z temnoty do svetla života

Vedel som, že som hriešny, ale Božia láska mi dala nádej napraviť sa.

logos-02-2019-170219-0005.jpgVolám sa Ladislav Farkaš, mám 62 rokov, pochádzam z Rimavskej Soboty a chcem sa s vami krátko podeliť o môj príbeh, ako som sa ja stal veriacim.

Božie slovo hovorí, že každý neveriaci človek kvôli dedičnému hriechu smeruje do večného zatratenia. Aj ja som bol neveriaci. Neveril som, že Boh existuje, nehľadal som Božie kráľovstvo. Myslel som si, že keď budem úspešný a získam majetky a peniaze, budem šťastný aj s mojou rodinou. Tak sa stalo, že v roku 1982 som sa stal hudobníkom. Dostal som ponuky ísť hrať do zahraničia, kde boli platy lákavé a veľmi vysoké. Ako hudobník som sa ponoril do alkoholu, s ktorým som nevedel prestať. Celé roky ma to ničilo. Môj vzťah s rodinou a mojimi rodičmi nebol dobrý – nebolo pomoci. Lekári mi povedali, že keď to takto ďalej pôjde, môžem zomrieť a stratím všetko. Ja som však nevidel žiadne riešenie. Bol som na dne, ale Boh ma zachránil.

Na jar v roku 1996 som sa prechádzal po námestí v Banskej Bystrici. Počul som skupinu ľudí, ktorí kázali a svedčili, že ich Boh uzdravuje a On jediný je schopný uzdraviť zo smrteľných chorôb. Tak som pristúpil k nim bližšie a počúval som. Boli medzi nimi aj moji známi ešte zo sveta a tí mi začali svedčiť o Ježišovi – že môžem byť uzdravený, keď Ho pozvem do svojho života a môžem získať večný život. Ich svedectvo sa ma dotklo, tak som si povedal, že ak tak urobím, nemôžem nič stratiť. Ak je to pravda, že Ježiš je živý, budem mu slúžiť celý môj život. Za nejaký čas ma pozvali do Kresťanského spoločenstva Milosť v Banskej Bystrici. Nato sme sa vybrali do Budapešti do spoločenstva Hit Gyülekezete na zhromaždenie. Boli tam tisícky ľudí z celej Európy. Veľmi sa mi páčili chvály, ale ešte som im nerozumel – že spievajú a velebia Pána Boha a Ježiša. Bol som zasiahnutý Božou láskou a padol som na kolená. Vedel som, že som hriešny, ale Božia láska mi dala nádej napraviť sa. Pýtal som si od Pána tri veci: aby som bol uzdravený, aby sa mi urovnalo manželstvo a aby sa napravili rodinné vzťahy. Za to som Bohu sľúbil, že ak mi dovolí slúžiť, že Ho budem nasledovať po celý život. Toto rozhodnutie mi zmenilo celý život.

Bol som uzdravený zo smrteľnej choroby, napravili sa vzťahy v rodine, aj moja rodina a deti verne slúžia a pomáhajú pri službe, ktorú vykonávame dnes. Pán mi dal na srdce, aby som zhromažďoval ľudí a vyučoval ich tak, aby sa aj oni stali učeníkmi. Už od roku 2014 vediem zbor v Jesenskom, v okrese Rimavská Sobota, kde máme každú sobotu stretnutia. Chvála Pánu Bohu, že počet veriacich rastie a prichádzajú noví ľudia. Som vďačný Bohu, že sa môžem aktívne podieľať na žatve, lebo žatvy je mnoho, ale pracovníkov je málo, a tak sa modlíme, aby nám Pán pridával veľa spasených duší do Jeho kráľovstva.

Čas je blízko, Pán prichádza, a tak sa tešíme na každé stretnutie s pastorom Jaroslavom Křížom i s ďalšími služobníkmi a nadovšetko s Pánom, aby Božie dielo rástlo všade po celom svete.Související články

Chvála života|Logos 8 / 2017 | Bátor Morvay|Skutečný příběh
Z temnoty na světlo|Logos 11 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálně
Staviteľ mosta do temnoty|Logos 4 / 2020 | Árpád Kulcsár|Vyučování
Postrehy zo života ortodoxných Židov|Logos 8 / 2010 | Jaroslava Marcienková |Aktuálně
Hľadanie šťastia a zmyslu života|Logos 12 / 2019 | Redakce |Skutečný příběh