Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Zachrániť život

Článek bude zveřejněný později.Související články

Život v Abrahámových šľapajach|Logos 11 / 2006 | Adrián Šesták |Vyučování
Život s Bohom alebo smrť|Logos 1 / 2013 | Redakce |Skutečný příběh
Oplatí sa odovzdať život do rúk Krista|Logos 9 / 2012 | Redakce |Skutečný příběh
Život mi začal dávať zmysel|Logos 4 / 2017 | Redakce |Skutečný příběh
Bůh úplně změnil můj život|Logos 10 / 2015 | Redakce |Skutečný příběh