Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Základné fakty o kánone a zachovaní Novej zmluvy

Obsah bude brzy zveřejněn.Související články

Základné fakty o kánone a zachovaní Starej zmluvy|Logos 9 / 2012 | Peter Málik|Vyučování
Putovanie truhly zmluvy|Logos 2 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Pandémia novej chrípky?|Logos 12 / 2009 | Denisa Altdorfferová |Věda a víra
Prebudenia v Novej zmluve|Logos 8 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
O pravej Olive|Logos 8 / 2010 | Peter Málik |Vyučování