Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos březen 2007


Logos březen 2007

Vybíráme

Trojice

Daniel Šobr | Vyučování

Trojice

Učení o Trojici je asi nejnáročnějším tématem, kterým se zaobírá křesťanská teologie. Je to proto, že Boží Slovo hovoří, že je jeden Bůh, zároveň však učí, že Otec je Bůh, Syn je Bůh a stejně tak i Duch Svatý. První církev Čtěte víc...

Láska nech je všetko vo všetkom

Németh Sándor | Převzato z Új Exodus

Láska nech je všetko vo všetkom

Čtěte víc...