Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Logos únor 2009


Logos Únor 2009

Vybíráme

Tajomstvo sejby

Jaroslav Kříž | Vyučování

Tajomstvo sejby

Princíp sejby a žatvy je jedným z najdôležitejších princípov Božieho kráľovstva, na základe ktorého prebieha rozvoj. Pri zmluve s Noachom Boh povedal: „Odteraz, dokiaľ bude trvať zem, po všetky jej dni, sejba a žatva, studeno a teplo, l Čtěte víc...

Obránci víry

Daniel Šobr | Historie

Obránci víry

Nedávno jsme na stránkách našeho časopisu psali o pronásledováních, kterým čelili první křesťané v Římské říši. Někdy byla tato pronásledování pouhým projevem zlé vůle lidu vůči skupině s jiným životním stylem, jindy se je Čtěte víc...

Pokušenia mediálnej generácie

Júlia Arató | Převzato z Új Exodus

Pokušenia mediálnej generácie

Čtěte víc...