A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos březen 2010


Logos březen 2010

Vybíráme

Priprav sa na vytrhnutie

Jaroslav Kříž | Téma

Priprav sa na vytrhnutie

Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždyck Čtěte víc...

Vyhorenie

Rastislav Bravčok | Vyučování

Vyhorenie

Srdce človeka ako zdroj a centrum jeho života Čtěte víc...

Vratké opory evolučnej teórie I.

Peter Kováč | Věda a víra

Vratké opory evolučnej teórie I.

Millerov-Ureyov experiment. Dokázala veda, že život na Zemi povstal „chemickou evolúciou“? Čtěte víc...