Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos srpen 2015


Logos srpen 2015

Vybíráme

Manželstvo

Jaroslav Kříž | Téma

Manželstvo

Istotne, manželstvo je veľká téma, na ktorú bolo napísaných nespočetne veľa kníh, robia sa semináre, manželské poradne sú plné. Čtěte víc...

Daniel a jeho doba

Tibor Grull | Historie

Daniel a jeho doba

Počas vlády Médov a Peržanov ustanovili Daniela nad sto dvadsiatimi satrapami – stal sa jedným z troch vysokých úradníkov Čtěte víc...

Posun doby

Michal Tausk | Aktuálně

Posun doby

Komentár k svetovým udalostiam Čtěte víc...