A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Logos říjen 2017


Logos Říjen 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok 2017 sa blíži do finále. Je dôležité, aby sme skonštatovali, že bol lepší ako predchádzajúce. Čtěte víc...