Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos říjen 2017


Logos Říjen 2017

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Rok 2017 sa blíži do finále. Je dôležité, aby sme skonštatovali, že bol lepší ako predchádzajúce. Čtěte víc...