Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Božia moc zasiahla Slovensko

Na celom Slovensku a už aj v Českej republike prebiehajú uzdravujúce zhromaždenia, navštevované desiatkami a niekde i stovkami ľudí.

Prichádzajú správy o úžasných uzdraveniach, tak ako to vidíme v Skutkoch apoštolov – chromí chodia, hluchí počujú, miznú rakovinové nádory, ľudia sú uzdravovaní z rôznych chorôb. Je mnoho lekársky overených uzdravení. O týchto veciach vás budeme informovať v sérii reportáží z rôznych miest. Nech je povzbudená viera Božieho ľudu, aby vzrástlo očakávanie, že uvidíme ešte väčšie veci. Vyzerá to tak, akoby sa napĺňalo jedno z ďalších Ježišových proroctiev: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec.“(Mt 24,14)

Mnoho generácií kresťanov očakávalo návrat Božej moci do cirkvi v podobe viditeľných zázrakov, uzdravení a vyzerá to tak, že práve v tomto období sa to napĺňa pred našimi očami. Masové kázanie evanjelia spojené s uzdravovaním a oslobodzovaním bolo príčinou enormného rastu prvej cirkvi v Skutkoch apoštolov, a aj v modernej histórii vidieť, že veľký rast a prebudenie sú vždy spojené s nadprirodzenými prejavmi Božej moci. Zdá sa, že bez uzdravovania nie je možné získať pozornosť širšej spoločnosti a pritom na masové prebudenie je to potrebné. Preto Boh skrze svoju cirkev a služobníkov začína robiť takéto znamenia. Jedna z najväčších potrieb, ktorú ľudia majú, bez ohľadu na svetonázor alebo spoločenské postavenie, je zdravie. Práve súčasťou plného evanjelia je aj uzdravenie a vyslobodenie, to znamená, že plné evanjelium je stále najúčinnejší prostriedok, ako získať pozornosť ľudí. „Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi predne i Grékovi.“ (Rim 1,16) Niektorí kresťania tvrdia, že zázraky skončili a nie sú už ani potrebné a pritom takýto názor nemá žiadny biblický ani logický dôvod. Naopak Ježišove uzdravovanie mu získalo pozornosť a aj uzdravovanie apoštolov im zaistilo pozornosť ľudí (viď misijné cesty apoštola Pavla). Potom boli ľudia otvorení na posolstvo evanjelia. „A ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vo vznešenosti slova alebo múdrosti zvestujúc vám svedectvo Božie. Lebo som nebol usúdil vedieť niečo iné medzi vami krome Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného.  A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a triasol som sa mnoho. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviedčavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze Ducha a moci, aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. (1 Kor 2,1-5) Z toho vyplýva, že nielenže ľudia uveria, ale takáto viera je aj pevná a naučí ľudí veriť Bohu, že môže kedykoľvek zasiahnuť do ich života a pozdvihnúť ich.

Modlime sa, nech tieto uzdravujúce zhromaždenia začnú v každom meste v Čechách a na Slovensku a nech tisíce ľudí uveria a obrátia sa, nech je veľká žatva a nech je oslávené veľké meno Ježiš.

 

Pridávame konkrétne svedectvá ľudí, ktorí zažili uzdravenie na týchto zhromaždeniach.

„Mala som kratšiu nohu. Stalo sa mi to po tom, čo ma zrazilo auto. Na celú pravú nohu, odhora dolu, mi dali sadru, ktorú potom vymenili za dlahu a po čase zase za sadru. Trvalo to dva mesiace. Týmto pádom sa mi moja pravá noha skrátila. Prišla som teda vyskúšať, či mi pomôže toto Liečenie. Keď povedali, že liečenie začína, išla som dopredu za nejakým pánom. On na mňa položil ruky. Zrazu mi začalo šponovať nohu, trochu ma to bolelo. Noha sa mi pred mojimi očami naťahovala. Naozaj som to videla a cítila. Keď prebehlo liečenie, keď som odchádzala od toho pána, znovu som sa oprela o palicu, asi zo zvyku. Ale uvedomovala som si, že už nemusím ísť o palici. Povedala som si: „A načo mi je vlastne palica.“ Som šťastná, že som z tohto uzdravená. Ďakujem.“

Mária B., 65 rokov

„Chcem sa  podeliť so skúsenosťou, ktorú som zažila pred pár týždňami, no môj príbeh začína už pred rokmi. Roky som žila s bolesťami chrbtice. Prichádzali náhle pri väčšej záťaži, no neskôr sa mi bolesti objavovali aj pri bežnej práci. Veľmi mi to znepríjemňovalo život. Potom som nemohla ani ležať, ani sedieť, len sa prechádzať. Najhoršie to bolo v noci, keď som nemohla spávať, celé noci som bola hore. Predpísané lieky mi účinkovali len chvíľu a stále som bola unavená. Nedalo sa to už viac vydržať a začala ma z toho bolieť aj hlava. Ďalej som takto nevládala žiť a ono to stále pokračovalo a nič sa nemenilo. Začala som teda chodiť na rehabilitácie, no, žiaľ, ani tie nezaberali. Hovorila som si: „Kto mi už len pomôže od tej bolesti?“ Vtedy sa mi dostali do rúk noviny, a tam som si prečítala o akomsi zázračnom Liečení. Neváhala som a hneď v stredu som sa rozhodla ísť na toto Liečenie. Boli tam desiatky chorých ľudí. Na tomto stretnutí sa spýtali, že kto chce byť zdravý, nech príde dopredu. S veľkou nádejou, že budem uzdravená som reagovala a išla dopredu. Tam na mňa položili ruky a ja som bola vyliečená. Naozaj takto. Necítila som bolesť, ani únavu, ale obrovskú úľavu a šťastie. Po bolesti a chorobe nebolo stopy. Všetky moje zdravotné problémy sú preč a odvtedy som uzdravená od každej bolesti. Môžem kľudne spávať, normálne chodiť, pracovať a tešiť sa zo života. Preto odporúčam každému, kto má problémy a nevyliečiteľné choroby, aby prišiel. Som veľmi rada, že takéto niečo prišlo i do Žiliny. Z celého srdca ďakujem!“

Emília M., 48 rokov
Související články

O Bohu|Logos 10 / 2009 | Jaroslav Kříž |Téma
Neobviňuj Boha|Logos 8 / 2009 | E. Hagin Kenneth |Vyučování
Boh je Bohom rastu|Logos 12 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Meno Božie|Logos 1 / 2012 | Jaroslav Kříž |Téma
Moc a sila|Logos 5 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma