Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Hořké vody z Mary

Text nezverejnený.Související články

Tajomstvá hlbiny|Logos 4 / 2015 | Kinga E. Szép|Věda a víra
Pokračujeme|Logos 10 / 2015 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Víra na Olympiádě|Logos 8 / 2012 | Časopis Charisma|Aktuálně
Pokračujeme|Logos 6 / 2018 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 8 / 2015 | Daniel Šobr |Pokračujeme