Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Kálebovo tajomstvo

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Tajomstvo cirkvi|Logos 1 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Tajomstvo sejby|Logos 2 / 2009 | Jaroslav Kříž |Vyučování
Tajomstvo spoločenstva|Logos 12 / 2020 | Daniel Šobr |Vyučování
Staroveké tajomstvo Pergamonu a osud Európy|Logos 12 / 2019 | Árpád Kulcsár|Historie
Svet versus Božie kráľovstvo|Logos 4 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma