Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Staroveké tajomstvo Pergamonu a osud Európy

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Tajomstvo cirkvi|Logos 1 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Tajomstvo sejby|Logos 2 / 2009 | Jaroslav Kříž |Vyučování
Kálebovo tajomstvo|Logos 4 / 2019 | Daniel Šobr |Vyučování
Tajomstvo spoločenstva|Logos 12 / 2020 | Daniel Šobr |Vyučování
Noví bohovia Európy|Logos 12 / 2013 | Árpád Kulcsár|Z historie