A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Kaleidoskop uzdravujúceho prebudenia II.

Text nezverejnený.Související články

Kaleidoskop uzdravujúceho prebudenia I.|Logos 3 / 2011 | Peter Málik |Historie
Prebudenia|Logos 7 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Prebudenia v Novej zmluve|Logos 8 / 2008 | Jaroslav Kříž |Téma
Dotyk argentínskeho prebudenia|Logos 2 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Jonathan Edwards|Logos 10 / 2010 | Peter Málik |Osobnost