„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica január 2015

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015|Logos 5 / 2015 | Alena Filipková|Ze života církve
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Ze života církve
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Jarná kresťanská konferencia|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve