Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Kresťanská konferencia Banská Bystrica január 2015

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015|Logos 5 / 2015 | Alena Filipková|Ze života církve
Křesťanská konference Banská Bystrica|Logos 5 / 2014 | Lenka Pelíšková|Ze života církve
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Ze života církve