Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Modlitby za uzdravenie fungujú!

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Uzdravenie|Logos 6 / 2013 | Gejza Tóth|Vyučování
Bojovali za slovo|Logos 2 / 2012 | Árpád Kulcsár|Z historie
Uzdravenie Moniky Balážovej|Logos 9 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
V Ženeve za Izrael|Logos 3 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálně
Uzdravenie z pohľadu medicíny|Logos 2 / 2015 | Martina Jasíková|Ze života církve