Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Uzdravenie

Článek bude zveřejněný později.Související články

Uzdravenie Moniky Balážovej|Logos 9 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
Uzdravenie z pohľadu medicíny|Logos 2 / 2015 | Martina Jasíková|Ze života církve
Modlitby za uzdravenie fungujú!|Logos 7 / 2016 | Redakce |Skutečný příběh
Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Božie slovo ako liek|Logos 10 / 2011 | Joyce Meyerová|Vyučování