Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Uzdravenie z pohľadu medicíny

Víc informací neleznete na www.milost.sk/logosSouvisející články

Uzdravenie|Logos 6 / 2013 | Gejza Tóth|Vyučování
Uzdravenie Moniky Balážovej|Logos 9 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh
Modlitby za uzdravenie fungujú!|Logos 7 / 2016 | Redakce |Skutečný příběh
Dr. Peter Gammons|Logos 10 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Božie slovo ako liek|Logos 10 / 2011 | Joyce Meyerová|Vyučování