Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)
Nejčtenější
Témata

Mojžišove výhovorky

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Poselství Velikonoc|Logos 4 / 2007 | Daniel Šobr |Aktuálně
Amálech|Logos 3 / 2012 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Márnotratný syn|Logos 4 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Boží sláva v životě křesťana|Logos 4 / 2009 | Daniel Šobr |Vyučování
Farizeové|Logos 2 / 2007 | Daniel Šobr |Vyučování