Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Mojžišove výhovorky

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

List Rimanom 1. kapitola|Logos 1 / 2019 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Poselství Velikonoc|Logos 4 / 2007 | Daniel Šobr |Aktuálně
Choď k mravcovi...|Logos 2 / 2019 | Jaroslav Kříž |Téma
Amálech|Logos 3 / 2012 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Márnotratný syn|Logos 4 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma