Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Muzikál Ester

V piatok 15. februára bolo na programe Slovenskej štátnej opery v Banskej Bystrici nezvyklé predstavenie: deti, dorast a mládež miestneho Kresťanského spoločenstva si pod vedením manželov Popovičovcov zapožičali „dosky, čo znamenajú svet“, aby vo švíkoch praskajúcej sále plnej divákov predstavili vlastnú adaptáciu muzikálu Ester z pera manželov Landryovcov. Ako je zrejmé z názvu predstavenia, muzikál zachytáva známy biblický príbeh o mladej hebrejskej dievčine Hadase, ktorej krásu si Boh použil na záchranu židovskej komunity pred nezadržateľným holokaustom; Ahasvér si Hadasu vybral za manželku po tom, ako mu kráľovná Vaští spoločensky neprípustným, verejným spôsobom prejavila neposlušnosť. Muzikál bol prepletený zábavnými i vážnymi momentmi – dojímavé vyznania chvály a vďaka Bohu v dome rabbiho Mardocheja striedali tanečné rytmy sálajúce z kráľovského dvora. Bolo skvelé vidieť entuziazmus a svedomitú prípravu, ktoré nezadržateľne sršali z výkonov týchto mladých ľudí.

Muzikál Ester však nebol samoúčelný, keďže predstavenie malo benefičný charakter. Výťažok zo vstupného bol venovaný Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, za ktorú ho po skončení predstavenia s poďakovaním prevzal MUDr. Peter Mesár. Piatkový večer bol (nielen) pre banskobystrických kresťanov skutočne výnimočným momentom – práve v hodinách, kedy si mladí ľudia vo svete dobrovoľne ničia svoje životy, ich veriaci rovesníci pod inšpiratívnym vedením manželov Popovičovcov pomáhajú zachraňovať tých, ktorých život je v ohrození nedobrovoľne. Související články

Muzikál Mojžiš|Logos 1 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž
Amálech|Logos 3 / 2012 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Veľké prielomy - tri príklady duchovného boja|Logos 1 / 2007 | Ákos Nemes|Převzato z Új Exodus
Pravá bohoslužba|Logos 4 / 2010 | Jaroslav Kříž |Vyučování
Biblické sviatky a ich význam|Logos 4 / 2010 | Daniel Šobr |Vyučování