Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Nebezpečenstvo internetovej pornografie

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Pornografia|Logos 6 / 2020 | Paulína Bartošíková|Vyučování
Pokračujeme|Logos 6 / 2013 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Summer Gospel Tour 2016|Logos 7 / 2016 | Daniel Šobr |Aktuálně
Pokračujeme|Logos 1 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pastor Henry Madava v zboroch Milosti|Logos 9 / 2018 | Daniel Šobr |Ze života církve