Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Pokračujme

Článek bude brzy zveřejněn.Související články

Pokračujme|Logos 5 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu|Logos 1 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Milosť má 20 rokov|Logos 9 / 2011 | Redakce |Téma