Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Predstavujeme Kresťanské spoločenstvo Milosť Žilina

logos-02-2018-chvaly-1.jpg

Píše sa rok 2018 a žilinský zbor KS Milosť v tomto úvodnom čase roku oslavuje už svoje 18-te narodeniny. Je už teda dospelý a prešiel si detskými časmi a náročnými turbulenciami v puberte. Keďže naposledy mali možnosť čitatelia Logosu počuť o nás v roku 2009, radi by sme im priblížili, čo máme odvtedy nové a aké máme plány na najbližšie obdobie pod vedením pastora Petra Kubu s manželkou Jankou.

Udialo sa toho skutočne veľa, za jednu z najdôležitejších zmien a míľnikov považujeme získanie vlastnej nehnuteľnosti (budovy) v roku 2010 v centre mesta, neďaleko železničnej stanice. Potreba vlastnej budovy vznikla už skôr v rokoch predtým, kedy sa zbor stretával v priestoroch Malej scény v Dome odborov, ktorá nám už kapacitne nestačila. V tomto období totiž zbor prežil jeden z najväčších svojich rastov na základe mnohých evanjelizačných kampaní. Za budovu sme veľmi vďační a užívame si výhody z nej plynúce. Toto obdobie po nadobudnutí budovy by sa dalo nazvať ako tzv. budovacie, kedy došlo k uzavretiu manželstiev našich mládežníkov, narodeniu veľa detí a zabezpečovaniu potrieb s tým súvisiacich.

Dá sa povedať, že náš zbor sa stal kľúčovým pre vytváranie základov a budovanie nových misijných skupín, z ktorých sa neskôr stali zbory. Stáli sme pri zrode práce v Prievidzi a aktívne sme sa podieľali na pravidelných premietaniach a evanjelizáciách. Dnes túto skupinu vedie mladý a horlivý brat Aďo Šulek s manželkou, pričom sa stretávajú pravidelne každý týždeň, bratia a sestry navštevujú nedeľné bohoslužby u nás v Žiline.

Náš zbor sa tiež významne podieľal aj na budovaní misijnej skupiny v Ostrave v spolupráci s bratom Petrom Lakomým. Sme veľmi hrdí na to, že dnes už je v Ostrave plnohodnotný zbor. Momentálne oba naše zbory kooperujú, pravidelne sa konajú stretnutia služobníkov, kde prebieha vyučovanie a riešime praktické veci, celá udalosť sa uzavrie pochutením si na kapustnici. Minulý rok na jeseň sa konal aj pobyt pre služobníkov v príjemnom prostredí Beskýd, a počas tohto leta je opäť na programe Letná dovolená pre služobníkov pod vedením a vyučovaním pastora Peťa s manželkou, kde sa rodiny na týždeň stretnú, oddýchnu si a zároveň sa povzbudíme do ďalšej práce.

logos-02-2018-pastorovci-cela-rodina.jpg

Ďalšou výzvou pre náš zbor bolo vyslanie nášho pastora s rodinou do Prahy. Stalo sa tak v roku 2011 a spolu s pastorovcami odišlo niekoľko služobníkov ako dôležitá podpora tohto veľkého misijného plánu. Zbor sa musel vysporiadať s tým, že pastor nebude prítomný na každom zhromaždení (najmä počas týždňa) a vytvoril sa tým priestor pre povstanie bratov presbyterov k aktívnemu kázaniu Božieho slova. Zhostili sa tejto úlohy statočne a doteraz tento model v našom zbore veľmi dobre funguje. Po viacerých rokoch služby v Prahe je vidieť hojné ovocie a potvrdzuje sa tu princíp sejúceho, ktorý síce seje s plačom, no bude žať s plesaním.

V zbore sa aktívne pracuje s deťmi a mladším dorastom (5-13 rokov). Pravidelne každý piatok sa deti stretávajú na doraste, ktorý vedie presbyter Ján Mandáček s manželkou. Deti sú vedené k čítaniu Biblie, riešia s nimi praktické životné otázky a majú, samozrejme, aj veľa zábavy na častých prespávačkách v budove. Nemôžu chýbať tiež akcie ako je Mikuláš, karneval a Deň detí, ktorý tvorí každoročnú zborovú tradíciu spolu s dobrým gulášom. Kvôli vysokému počtu detí momentálne riešime aj otázku vzniku detského ihriska na dvore našej budovy, ktoré by sme chceli verejne sprístupniť aj ľuďom v meste a stalo by sa tak jedným z ďalších evanjelizačných nástrojov.

Neodmysliteľnou súčasťou zboru sú aj pravidelné modlitby, na ktorých sa prihovárame za naše mesto a región, tiež za tých, ktorí naše mesto vedú a, samozrejme, vedieme aktívny duchovný boj, bez ktorého by žiadne úspechy neboli možné. Práve to sú hlavné body vyučovania nášho pastora: viera, vízia, duchovný boj. Po rokoch ich aplikácie môžeme vidieť, že prinášajú ovocie, a preto v nich budeme naďalej vytrvalo pokračovať.

logos-02-2018-deti.jpg

Minulý rok 2017 môžeme zhodnotiť ako úspešný. Po dlhšom období, kedy sa zbor venoval viac stabilizácii vnútorných štruktúr – budovaniu učeníkov a rodinám, sa opäť vyvinuli aktivity k oslovovaniu ľudí z nášho mesta s evanjeliom. Samozrejme, aj dovtedy sa konali rôzne evanjelizačné kampane s hosťami, no nadišiel čas skúsiť niečo iné. Nechali sme sa inšpirovať piknikmi, ktoré mali dobré ohlasy v pražskom zbore a pustili sme sa do toho. Prvú takúto akciu sme spojili aj s tímom Harvest z Banskej Bystrice, ktorý u nás strávil dva dni. Family piknik – ako sme akciu nazvali – bol vydarený a posmelilo nás to k pravidelnej evanjelizácii v tejto forme. Každý týždeň počas celého leta a septembra sme navštevovali najväčší park v meste (Lesopark), ktorý tvorí spojnicu medzi dvoma sídliskami a mnoho ľudí tam chodí športovať a oddychovať. Ide o nenútenú formu konverzácie s ľuďmi, kedy ich ponúkneme niečím dobrým (či už jedlom, limonádou, kávou), a to všetko zadarmo. Ohlasy boli neuveriteľné! Ľudia nerozumeli tomu, prečo to robíme, a to bol práve priestor na to, aby sme im mohli kázať evanjelium, dať Logos alebo vizitku s adresou zboru. Často sa stávalo, že ľudia sa chceli modliť s nami za uzdravenie, niektorí aj modlitbu spasenia. Takýmto spôsobom sme využili aj to, že v zbore je mnoho rodín s malými deťmi, ktoré vytvárali veľmi príjemnú kulisu. Od mája by sme radi v tejto akcii opäť pokračovali.

Plány na tento rok sú jasné! Chceme rôznymi spôsobmi zasiahnuť evanjeliom čo najviac ľudí. Teraz v úvode roka by sme radi spustili Alfa-kurzy s cieľom zachytiť rodinných príslušníkov a tiež tých, ktorým k tomu, aby sa stali kresťanmi, chýba už len krôčik. Minulý rok sme mali zopár prednášok na internátoch Žilinskej univerzity, a aj tu vzniká ďalšia možnosť pôsobenia. Po úspešných rokoch stabilizácie nášho zboru aj misijných skupín však možno najviac vnímať, že Boh nás volá k založeniu nových misijných skupín, a to najmä v regiónoch Považia – konkrétne v Považskej Bystrici, odkiaľ niekoľko bratov a sestier aj na bohoslužby dochádza, Kysuce, Terchová a z blízkych českých miest je to Zlín. Modlíme sa, nech Pán vyšle robotníkov do žatvy, lebo žatvy je mnoho.

Touto cestou sa chceme poďakovať nášmu pastorovi s manželkou za ich dlhoročnú odovzdanú službu! Veľmi si vážime prácu, ktorú za tie roky vykonali. Stálo ich to mnoho námahy a času. Veď za víkend stihnúť kázať v Prahe, Ostrave a súčasne v Žiline, počas týždňa sa aktívne venovať zboru, viesť modlitby a ešte pravidelne kázať na misijných skupinách, ako sú Prievidza a Valašské Meziříčí, chce skutočne veľa energie (a tiež tryskáč :-)). Prajeme im preto ešte mnoho požehnaných rokov v službe, dobré zdravie a naplnené vízie!

Pokračujeme!Související články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
Kresťanské spoločenstvo Žilina|Logos 4 / 2009 | Redakce |Představujeme
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Představujeme
Křesťanské společenství Milost Olomouc|Logos 8 / 2009 | Martin Mazúch |Představujeme