Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Svedectvo Andreja hájovského

Drahí bratia a sestry! Na úvod by som vás chcel čo najsrdečnejšie pozdraviť a povzbudiť vo viere v nášho Pána Ježiša Krista. Volám sa Andrej Hájovský a s manželkou Zuzanou a synom Boriskom bývame v obci Jalovec.

KS Milosť navštevujeme od októbra 2008, kedy som mal vyskočenú platničku a náš Pán sa ma dotkol a vyliečil ma nielen po fyzickej, ale hlavne po duchovnej stránke. V tej chvíli som si uvedomil, že sa v mojom živote niečo zlomilo a pohlo tou správnou cestou. Za to vzdávam Pánu Bohu česť a chválu, lebo náš Pán Ježiš Kristus sa vie dotknúť aj takého človeka ako som bol ja.

Ale vrátim sa k samotnému začiatku, kedy som ja s mojou rodinou prijal Pána Ježiša Krista za svojho osobného Spasiteľa a uveril som, že prišiel na tento svet, aby sa obetoval za naše hriechy a zasľúbil nám večný život.

Pracujem ako robotník a už dlhší čas som mal problémy s chrbticou. Moje zdravotné problémy sa stupňovali po autonehode v roku 2001. Odborníci, ktorí skúmali nehodu, tvrdia, že to, že som ju prežil, bola len náhoda. Ja viem, že to nebola náhoda. Viem, že Pán Boh mal so mnou iné plány.

Vďaka Pánu Bohu som autonehodu prežil, ale ani vtedy som si neuvedomil, akou cestou sa uberal môj doterajší život. Sem tam som si vypil viac ako bolo treba, a to iba stupňovalo nezhody v mojom manželstve.

Keď mi ochorel syn a bolo ho treba okamžite operovať v Bratislave, opäť som sa utiekal k Bohu. Vďaka Bohu, operácia dopadla dobre a „malinký“ sa nám vrátil po týždni domov. Pán Boh nám pomohol aj napriek tomu, že sme nežili až tak správne ako sme mali.

Takto to vyzeralo vždy, keď som nevedel ako ďalej, a keď to všetko nejako pominulo, zabudli sme na Pána, nemodlili sme sa a viedli sme naďalej „pohanský“ život. Teraz viem, že nemám Pána len prosiť, ale predovšetkým mu ďakovať - za život, za zdravie a za to, že nám ukázal cestu k pravému šťastiu, k trvalej radosti a k večnému životu!

Naši rodinní priatelia - manželia Bečkovci, nám už dlhší čas svedčili, zapožičali nám DVD - Uzdravenie mocou Božou. Veľmi som tomu neveril a nevedel som, čo si o tom mám myslieť. Problémy s chrbticou neustupovali a ja ako „PRAVÝ“ kresťan katolík som sa až vo chvíli súženia obrátil na modlitbách o pomoc k Bohu a prosil som Ho, aby ma vyliečil. Na začiatku som mal pocit, že uzdravení ľudia na DVD sú figuranti, ktorí zobrali slušný honorár. Nedalo mi to a stále viac som tomu chcel veriť. Veď keď dokáže Pán Boh uzdraviť ľudí v Afrike, prečo by to nemohol urobiť v Jalovci? Na druhý deň prišiel Richard s ponukou, aby sme išli spolu do KS Milosť, kde sa pastor Ján Hudec modlí za uzdravenie ľudí a ľudia sú dotýkaní mocou Božou. Nevedel som čo robiť, prosil som Pána Boha o pomoc a nakoniec som pozvanie prijal.

Týmto sa chcem manželom Bečkovcom srdečne poďakovať, že mali s nami trpezlivosť. Veľakrát nás napomínali ako žijeme a nedokážu si ani predstaviť, ako sme im teraz za to vďační. Prajem im, aby ich náš Pán žehnal a stál pri nich po všetky dni ich života.

V Milosti som sa stretol s pastorom Jánom Hudecom, ktorý káže Božie slovo, milo ma uvítal, čo bolo pre mňa príjemným prekvapením. Zo zhromaždenia som odchádzal plný pokoja a niečoho nového, čo som nikdy nezažil. V nedeľu sme sa rozhodli s manželkou ísť do KS Milosť. Na konci bohoslužby sa pastor modlil za uzdravenie chorých a ja som váhal, či mám vystúpiť s takou požiadavkou pred Pána Boha. V hlave mi vírilo veľa vecí. Je to vôbec možné, prečo by sa ma mala dotknúť Božia moc??? A prečo by mi mal Pán pomáhať, keď som viedol pohanský život? Nakoniec som vystúpil. Vtom sa to stalo!!! Keď sa pastor modlil za moje uzdravenie a položil na mňa ruky, tak sa ma naozaj náš Pán dotkol. Spadol som na zem, akoby mi niekto podrazil nohy a v tej chvíli som vedel, že budem uzdravený. Uvedomil som si, že Ježiš Kristus naozaj existuje a dotkne sa aj mňa. Bol som nielen uzdravený, ale hlavne sa obrátil celý môj život.

„Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho Poviem Hospodinovi: Moje útočište, môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavézou.“ (Ž 91:1-4)

A preto bratia a sestry, nech je tento môj zážitok s Pánom povzbudením do života aj vám. Volajte a proste, vzývajte Ježiša Krista a On sa vás dotkne a zostúpi k vám. Vaše životy sa zmenia tak, ako ten môj. Nech vám Boh žehná.

„Hallelujah! Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.“ (Ž 106:1)Související články

Svedectvo manželov Pančíkovcov|Logos 6 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo o uzdravení|Logos 9 / 2007 | Ján Zsolnai|Skutečný příběh
Svedectvo manželov Capekovcov|Logos 4 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo manželov Bečkovcov|Logos 8 / 2010 | Redakce |Skutečný příběh
Svedectvo manželov Schifferovcov|Logos 5 / 2010 | Rod. Schifferova |Skutečný příběh