Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos březen 2009


Logos březen 2009

Vybíráme

Čo so zlorečením

Martin Bielik | Vyučování

Čo so zlorečením

Boh má plán pre život človeka a keď sa deň za dňom pridŕžame plánu, súc vedení Svätým Duchom, náš život isto dobre skončí a bude plný dobrého ovocia. Nedáme sa z tohto požehnania vyraziť iba vďaka tomu, že niektorí ľudia požeh Čtěte víc...

Už u vás zvonili?

Daniel Šobr | Světová náboženství

Už u vás zvonili?

Mnozí lidé o nich hovoří jako o sektě. Veřejnosti jsou známí jako horliví zvěstovatelé své víry, kteří se snaží každého přesvědčit o své pravdě. U nás snad neexistují domovní dveře, u nichž by nezazvonili a nenabízeli svou li Čtěte víc...