Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

György Szekeres V Prostějově

Poslední únorový pátek jsme v našem sboru měli tu čest přivítat kazatele ze sborů Hit Gyülekezete, pastora sboru z města Tatabánya – György Szekerese. Pro náš sbor trochu nezvykle už asi 15 minut před začátkem bohoslužby byl sál zaplněn téměř do posledního místečka a museli jsme přidávat židle. Potěšující bylo mezi známými tvářemi vidět několik úplně nových a několik tváří, které se už delší dobu na bohoslužbách neobjevily. Po společném vyznání žalmu a modlitbách jsme společně vstoupili do chval a uctívání našeho Boha. Poté, co nám pastor jednoho ze sborů víry předal pozdravy ze svého sboru a od Sándora Németha, začal své kázání v jedenácté kapitole Markova evangelia příběhem o uschnutém fíkovníku, Boží víře a „vrhání hor do moře“. Jeho poselství by se dalo shrnout veršem z 2K 4:13 „Uvěřil jsem a tak mluvím.“ György nás povzbuzoval, jak se slovy projevila Boží víra při stvoření či Abrahamova víra, že se naplní Boží zaslíbení o jeho potomstvu. Byli jsme povzbuzováni, že skrze modlitbu, která vychází z víry v srdci, můžeme ovlivnit své osobní životy a i míru hospodářské recese v naší zemi. Jakmile začal pastor Szekeres kázat o potřebě Ducha Svatého v našich životech uvolnila se atmosféra a mnozí se začali naplňovat Duchem Svatým. Své kázání zakončil výzvou k nevěřícím hostům, aby se dnes usmířili s Bohem a přijali do svého života Ježíše Krista. Na jeho slova zareagovali 2 mladíci a jedna slečna. Na závěr shromáždění se náš host s láskou a zájmem modlil za každého, kdo s nějakou potřebou přišel dopředu. Jsme vděční Bohu za Jeho dílo v maďarských sborech Hit Gyülekezete.

Naše poděkování patří našemu hostovi, že vážil cestu k nám, aby přinesl čerstvé Boží slovo do našich životů. Chtěli bychom poděkovat i Jozefovi Lörinczovi z Galanty za tlumočení kázání i během modliteb. Sám jsem už mnohokrát tlumočil z angličtiny, vím jaké je to úsilí, a proto dokáži ocenit Jozefovo nasazení.Související články

Církev víry v Prostějově|Logos 10 / 2018 | Milada Pajerová|Představujeme
Ohlédnutí za květnovou konferencí v Praze|Logos 6 / 2012 | Martin Petr|Reportáž
Křesťanské společenství Prostějov|Logos 3 / 2009 | Radomír Hasa|Ze života církve
József Nagy v Olomouci a Martine|Logos 4 / 2008 | Redakce |Ze života církve
Misijní skupina Brno-Kuřim|Logos 3 / 2008 | Redakce |Představujeme