Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Žilinský karneval

V sobotné mrazivé popoludnie, 21. februára, sa v priestoroch detskej besiedky žilinského zboru uskutočnil „detský“ karneval. Úvodzovky preto, lebo do masiek sa oblieklo i niekoľko rodičov, ktorí neváhali potešiť naše ratolesti, odhodiť zábrany, zabávať sa s nimi, vytvoriť radostnú atmosféru a zároveň si zaspomínať na svoje vlastné chvíle detstva.

Na úvod sa masky predstavili a veru bolo na čo sa pozerať. Pred zväčša rodičovským publikom defilovali postavy i postavičky historické, bojové, zvieracie, rozprávkové aj netradičné, ako napríklad kostým dažďovej kvapky. Najstaršou a najmladšou účastníčkou sa stali mamina, ako klaun, a jej polročná Julka, ktorá skutočne zaujala: zahalená do odevu netopiera voziac sa v detskom chodítku. Svojou prítomnosťou nás obohatila i rodina Lakomých z ostravskej misijnej skupinky s tromi zo svojich štyroch detí, merajúc dlhú cestu za detskou zábavou.

Po „registrácii“ všetkých masiek a rozdelení do družstiev začali súťaže, počas ktorých sa smialo a veru i plakalo. Spomeniem aspoň „rýchlojedenie“ krajca chleba, rybárčenie v pivovej fľaši, či prekážkový beh s napodobeninou vajíčka na lyžici. Medzitým zneli detské chvály a počítali sa body. Víťazné družstvo bolo odmenené sladkým balíčkom a tí ostatní sladkou cenou útechy. Organizátori mysleli na všetkých. Na záver sa, samozrejme, vyžrebovala tombola a vyhlásila najkrajšia maska. Tou sa stal vlastnoručne vyrobený pestrofarebný papagáj v podaní Betky Danielkysovej. Cien sa vďaka štedrej podpore zboru rozdalo neúrekom.

Naša vďaka za chvíle úprimnej detskej radosti patrí predovšetkým organizátorom Monike a Janovi Mandáčkovcom a ich pomocníkom. Veľmi oceňujeme i nezištnú pomoc sestier a bratov, ktorí, hoci bezdetní, neváhali, prišli a poslúžili nám výzdobou a úpravou miestnosti, prípravou súťaží a pohostenia, či upratovaním toho neporiadku, ktorý po nás zostal. Veď viete, aké sú deti ...Související články

Kresťanské spoločenstvo Žilina|Logos 4 / 2009 | Redakce |Představujeme
Up To Faith Dance 2011|Logos 5 / 2011 | Denisa Altdorfferová|Ze života církve
Predstavujeme Kresťanské spoločenstvo Milosť Žilina|Logos 2 / 2018 | Júlia Bombala|Představujeme
Církev víry Milost Ostrava|Logos 6 / 2015 | Veronika Bordovská|Představujeme
Pravá bohoslužba|Logos 4 / 2010 | Jaroslav Kříž |Vyučování