Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

William Wilberforce

Obsah bude brzy zveřejněn.Související články

William Carey|Logos 12 / 2010 | Peter Málik |Historie
William Tyndale|Logos 1 / 2011 | Peter Málik |Historie
Kaleidoskop uzdravujúceho prebudenia I.|Logos 3 / 2011 | Peter Málik |Historie
Století Ducha Svatého|Logos 4 / 2008 | Vinson Synan|Vyučování
Sloboda, rovnosť|Logos 1 / 2018 | András Kánai|Vyučování