Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Logos leden 2007


Logos leden 2007

Vybíráme

Boží řeč k lidem

Redakce | Vyučování

Boží řeč k lidem

Původní biblické texty a jejich překlady Čtěte víc...