Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Logos září 2008


Logos září 2008

Vybíráme

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

Jaroslav Kříž | Téma

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

Mojžišov zákon, proroci a vôbec písma Starého zákona, tak ako ich poznáme, priniesli ľudstvu svetlo a zjavenie o Bohu, o tom, čo je správne, a čo nie. Čtěte víc...

Sila hriechu

Gabriel Minárik | Vyučování

Sila hriechu

Môže byť kresťan prekliaty? Hra na kresťanstvo? Čtěte víc...

Zázrak v meste Almolongo

Adrián Šesták | Aktuálně

Zázrak v meste Almolongo

Pred viac ako 25-timi rokmi bolo toto mesto ovládané pohanskými zvyklosťami a chudobou. Dnes je viac než deväťdesiat percent obyvateľov znovuzrodenými kresťanmi. Nasledujúci príbeh hovorí o tom, ako modlitby priniesli túto zmenu. Čtěte víc...