„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Leadership Summit Empowered21 v Budapešti

Obsah bude brzy zveřejněn.Související články

Rozhovor s Pasqualom Barilom|Logos 2 / 2010 | Redakce |Aktuálně
Slávnostná reč Sándora Németha|Logos 1 / 2010 | Redakce |Téma
Endre Flaisz v Bratislave|Logos 4 / 2009 | Radovan Kapusta |Ze života církve
Misia na Hodvábnej ceste|Logos 9 / 2009 | Peter Morvay |Reportáž
Rozhovor s Ákosom Nemesom|Logos 2 / 2007 | Daniel Šobr |Rozhovor