Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos prosinec 2011


Logos prosinec 2011

Vybíráme

Sláva

Jaroslav Kříž | Téma

Sláva

Je zaujímavé, ako Boh vidí dôsledok pádu do hriechu. Z hľadiska človeka je tragédiou, že kvôli hriechu končí jeho život smrťou fyzickou a následne večnosť strávi v pekle, eventuálne v ohnivom jazere. To, že sa tam človek dostane, vša Čtěte víc...

Manželství

Rastislav Bravčok | Vyučování

Manželství

V nasledujúcom článku sa pokúsime vyjadriť základné pravdy o manželstve. Jeho podstatu, fungovanie, ciele, ale aj vnútorné pnutia a ich riešenia. Olovnicou nám v tom bude Božie slovo, ktoré je zárukou fungovania jednoty medzi dvomi zložit Čtěte víc...

Jak získat své blízké pro Pána

Kenneth E.Hagin | Vyučování

Jak získat své blízké pro Pána

Jedna z najčastejšie kladených otázok počas moje služby bola otázka, ako získať svojich blízkych pre Pána. Čtěte víc...